บทความ ARTICLES

ผลทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

29 พฤศจิกายน 2559

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Laniakea ได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่า
-ไม่พบ betamethasone (สเตียรอยด์)
-ไม่พบ betamethasone 17-valerate (สเตียรอยด์)
-ไม่พบ clobetasol propionate (สเตียรอยด์)
-ไม่พบ dexamethasone (สเตียรอยด์)
-ไม่พบ hydrocorisone (สเตียรอยด์)
-ไม่พบ hydroquinone (ไฮโดรควินโนน)
-ไม่พบ mercury (สารปรอท)
-ไม่พบ prednisolone (สเตียรอยด์)
-ไม่พบ retinoic acid (กรดวิตามินเอ)
-ไม่พบ triamcinolone acetonide (สเตียรอยด์)


มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเร
"เห็นผลอย่างปลอดภัย"